Gap messenger
Download

شعرترین حرفِ یک مرد
همان دوستت دارم است!
در آن نیمه شبی که
تکیه بر بازویش خوابیده ای
و همزمان با مرتب کردن موهایت
به زبان می آورد...

#علی_سلطانی

@1love

16 January 2020 | 12:41