Gap messenger
Download

از رفتن پاییز غصه نخور؛
زمستان برای ما دلتنگ‌ها
فصل زیباتری ست!
باران نمی‌بارد،
تا بوی هیچ خاطره‌ای بلند نشود...!

#فرید_صارمی

@1love

24 December 2019 | 12:57