Gap messenger
Download

#امشب_خواهید_دید

🎞 #گزارش۵

🎀 افتتاح ایستگاه شماره ۵۰ آتش نشانی مشهد
🎀 رونمایی از بی‌نظیرترین پلت فرم‌های ۷۲ متری آتش نشانی‌های کشور در مشهد


🔹دوشنبه:
ساعت : ۲۲:۴۰
🔹سه شنبه:
بازپخش: ۱۶:۲۵

📺شبکه استانی خراسان رضوی

🆔 @yademan_mashhad
"روابط‌عمومی‌و‌فرهنگی‌آتش‌نشانی‌مشهد"

10 February 2020 | 09:36